PUBLIKAZIOA:


Onarpena

  -Egilea: Hats Terapia  -Fecha:  


Artikulua blog hats terapia

Talde bat udarako eskolaetan ari da, beren berri gahiago sakontzen.
Norberak bere arropak garbitu eta lehortzen uzten dituztelarik. Arropak egiten duen beroagatik berala daude lehorrak.
Arratsalde batean ordea, zerua lainoz estaltzen da eta ekaitza datorrela somatuz, neska gazte batek arropak jasotzea erabakitzen du.
Andre batek gaztea ikusirik beraren gana joan eta esaten dio:
- Ez jaso arropak besteek ez badizue eskatu, eta zuk nahi eskero orduan egin.
- ¿Zergatik ez?
- Besteek zein neska zintzo eta on zaren nahia dezu. Ohartu zaitez liteke besteen onarpena izatea edo ez, vaina zihur egon hurrengo batean lasai egongo direla jakinen gainean zuk jasoko dituzuela berahien arropak.
Facebook-eko argitalpenak: